Voter


# Pseudo Votes
#1  Hukral766 votes
#2  venyele611 votes
#3  _Spider03_425 votes
#4  Azralll360 votes
#5  romingo14000256 votes
#6  Pitiplouf235 votes
#7  lusurpateur213 votes
#8  xxbinoxx182 votes
#9  MescA_148 votes
#10  KamiGaara131 votes
#11  petitbambi108 votes
#12  Shadowxzmega89 votes
#13  PtiteBiscotteLOL74 votes
#14  Louck073 votes
#15  kakakuri70 votes
# Récompense Probabilité
#1 2 Points Vote 100%
#2 1 Point Vote 100%